Điều kiện sử dụng dịch vụ

1. Quy trình thanh toán đối với người mua – người bán (khách hàng – đối tác)

Khách hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán trên sàn DigiPublic bao gồm:

Cách 1: Thanh toán sau (COD – thanh toán bằng tiền mặt):

• Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên DigiPublic

• Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt khi giao hàng

• Bước 3: Giao hàng chọn người mua

• Bước 4: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ Visa, thẻ ATM ngân hàng

• Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên DigiPublic

• Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán thẻ

• Bước 3: Người mua cung cấp thông tin thẻ thanh toán, hoàn tất thanh toán cho đơn hàng.

• Bước 4: Giao hàng cho người mua.

• Bước 5: Người mua nhận hàng

Khi nhà bán hàng tham gia vào sàn thương mại điện tử DigiPublic thì theo chính sách hoạt động của sàn mà có thể hiểu đó là giao dịch giữa nhà bán hàng và DigiPublic (bên cung cấp sàn thương mại điện tử) cho phép DigiPublic thu tiền của Khách Hàng sau đó thanh toán cho bên bán hàng hoặc người mua thanh toán trực tiếp cho bên bán hàng. Đây là hoạt động thu hộ theo thỏa thuận của các bên.

2. Quy trình thanh toán đối với Nhà Bán Hàng và Ban quản lý Website:

Thời gian thanh toán, hình thức thanh toán giữa Nhà Bán Hàng và Sàn DigiPublic sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng hợp tác đã được hai bên thống nhất ký kết.

Share this post