Yếu tố nào quan trọng nhất trong một kế hoạch Digital Marketing tổng thể?

Trong một kế hoạch Digital Marketing tổng thể, tất cả các yếu tố nêu trên đều quan trọng và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Doanh nghiệp cũng có thể đề xuất thêm các hạng mục cần phân tích chi tiết hơn theo nhu cầu của mình và không nên bỏ bất kỳ yếu tố nào đã nêu ở phần trên. Đặc biệt, khách hàng cần có sự chú ý sâu vào những hạng mục sau:

  1. Bước phân tích vấn đề, phân tích thị trường, đối thủ, khách hàng,… giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát nhất về lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường, từ đó nhìn nhận vấn đề tiềm ẩn, các giải pháp phù hợp.
  2. Bước xác định mục tiêu marketing: chúng ta cần biết mình muốn gì để lựa chọn hướng đi phù hợp và có nền tảng để đo lường hiệu quả về sau
  3. Xác định công cụ Digital Marketing: doanh nghiệp cần xem xét xem các chiến lược chúng tôi đề xuất có phù hợp hay không. Đôi khi chỉ với một cuộc họp ngắn ngủi không đủ để DigiPublic hiểu mọi vấn đề và mong muốn của doanh nghiệp đã tồn tại trong suốt nhiều năm của đối tác. Vì vậy các công cụ marketing có thể được thay đổi, loại bỏ bớt hoặc bổ sung thêm sau khi hai bên có sự thấu hiểu về nhau.
  4. Và cuối cùng, phân bổ KPI sao cho phù hợp với nhu cầu tài chính và mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Với hơn 50 công cụ Digital Marketing, DigiPublic sẽ giải thích vì sao phân bổ ở các hạng mục như vậy vì mỗi công cụ sẽ hiệu quả với mục tiêu branding, performance hay phù hợp ở những nhóm khách hàng cụ thể, có nhiều mục tiêu cần thời gian đầu tư 3 tháng, 6 tháng, có khi 1 năm mới thấy được hiệu quả vượt bậc.