Website tại DigiPublic có mấy loại?

Hiện tại, DigiPublic hỗ trợ khách hàng thiết kế website với đầy đủ các dạng như:

  • Website bán hàng
  • Website giới thiệu công ty
  • Landing Page
  • Website sàn thương mại điện tử

Tất cả website tại DigiPublic đều bảo đảm tính ổn định, chuẩn SEO, bảo mật và dễ phát triển qui mô sau này.