Vai trò của kế hoạch marketing

Vai trò của kế hoạch marketing:

  • Làm cơ sở cho các hoạt động Marketing
  • Xây dựng được nhiều kịch bản quảng bá cho nhiều đối tượng khác nhau
  • Làm thước đo KPI của các hoạt động Marketing
  • Quản trị truyền thông dễ dàng hơn