Ưu điểm của kế hoạch Marketing

Ưu điểm của kế hoạch Marketing thường có là: Những phân tích về thị trường và môi trường marketing, xác định được các mục tiêu và chi phí cho hoạt động marketing.

Sử dụng kế hoạch Marketing sẽ giúp bạn:

  • Xác định được mục tiêu của sản phẩm, thương hiệu.
  • Xác định đối thủ cạnh tranh
  • Định vị thương hiệu trên thị trường
  • Vạch ra chiến lược kinh doanh dài hạn
  • Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh