Thiết kế kế hoạch marketing tổng thể trong thời gian bao lâu?

Bạn có đang băn khoăn rằng: Cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành một bản kế hoạch chi tiết Marketing tổng thể?

Thông thường, DigiPublic sẽ lấy thông tin từ phía khách hàng và từ đó tính toán thời gian triển khai sau đó mới có chi tiết tổng thời gian triển khai dự án. Với một dự án SME, DigiPublic sẽ tính thời gian theo từng hạng mục, mỗi hạng mục thông thường sẽ mất khoản 4 ngày để xử lý, tổng các hạng mục sẽ tính ra tổng thời gian sẽ dành cho dự án.