Những kỹ năng mà một Marketer cần có

Các kỹ năng mà 1 Marketer Online cần có:

  • Content marketing
  • SEO & SEM
  • Marketing trên facebook, google, website,..
  • Khả năng đọc hiểu report
  • Hiểu về tổng quan hoạt động các công cụ online
  • Biết edit ảnh cơ bản
  • Khả năng trình bày dự án