Khi website của tôi bị lỗi bảo mật thì có được hỗ trợ?

Hiện tại, DigiPublic bảo mật cho toàn bộ khách hàng sử dụng website do DigiPublic thiết kế và đang đặt tại server của DigiPublic MIẾN PHÍ. Bất kì sự cố nào xảy ra trong qua trình sử dụng, đội ngủ kỹ thuật của DigiPublic sẽ hỗ trợ bạn mọi lúc mà không phải phát sinh bất kì chi phí nào.

Đối với các website được thiết kế bởi DigiPublic nhưng đặt tại hosting khác: DigiPublic sẽ hỗ trợ bảo trì, nâng cấp có phí, mức phí tùy thuộc vào từng yêu cầu.

Đối với các website không được thiết kế bởi DigiPublic: Tùy vào trường hợp DigiPublic sẽ xem xét và phản hồi với từng webstie riêng biệt.