Tag - lòng tin khách hàng

Xây dựng lòng tin khách hàng

Xây dựng lòng tin khách hàng

Hãy tưởng tượng bạn nhận được một email yêu cầu bạn để lại một bài đánh giá trực tuyến cho một buổi hòa nhạc bạn đã đi đến một thập kỷ trước. Hoặc có thể bạn đột nhiên được yêu cầu để lại một bài đánh giá cho một nhà hàng mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến? Đáng buồn thay, những ví dụ thực tế của những trường hợp khác nhau đã làm giảm niềm tin vào các [...]

Read more...