Quy trình triển khai dịch vụ booking báo chí tại DigiPublic như thế nào?

Quy trình triển khai dịch vụ booking báo chí tại DigiPublic cơ bản như sau:

  1. Nghiên cứu kế hoạch digital marketing tổng thể
  2. Đề xuất ý tưởng PR kênh báo chí
  3. Lên kế hoạch chi tiết cho chiến dịch PR kênh báo chí, bao gồm: headlines bài PR, sườn nội dung PR, kênh báo chí đăng bài và thời gian đăng bài
  4. Booking báo chí và triển khai viết bài PR chuẩn SEO và chính sách báo chí sau khi được duyệt kế hoạch
  5. Khách hàng duyệt và chỉnh sửa lần 1
  6. Ban biên tập báo chí duyệt lần 1
  7. Khách hàng duyệt và chỉnh sửa lần 2 (nếu có)
  8. Ban biên tập báo chí duyệt lần 2 (nếu có)
  9. Xác nhận đăng bài, gồm: nội dung và thời gian đăng bài
  10. Nghiệm thu