Qui định bảo hành, edit bài viết của DigiPublic

Một khi DigiPublic đặt bút viết bất kì điều gì đều chịu sự ảnh hưởng của cái tâm của nghề nghiệp. Chính vì lẽ đó, đừng quá lo lắng nếu bạn muốn thay đổi một số ý tưởng hay thông tin trong bài viết. DigiPublic với chính sách bảo hành cho dịch vụ sáng tạo content marketing luôn uy tín, đảm bảo lợi ích khách hàng trên hết sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng điều chỉnh thông điệp truyền thông để đảm bảo kết quả chiến lược thương hiệu.

Với một bài viết, khách hàng có thể thay đổi 3 lần sau khi bài final được gởi đi để có thể hỗ trợ các chiến dịch của khách hàng được tốt nhất có thể, cũng như những thay đổi về nội dung trong quá trình sử dụng của khách hàng.