Quảng cáo TikTok Top View là gì?

Quảng cáo TikTok Top View là hình thức quảng cáo xuất hiện video dài từ 5 tới 60 giây, xuất hiện khi vừa mở ứng dụng TikTok. Quảng cáo có thể chuyển hướng về landing page hoặc bên trong ứng dụng TikTok.

Quảng cáo TikTok Top View có thể đo lường được số lược hiển thị, số lượt nhấp, lượt xem video & lượt tương tác của video.

Đặc điểm quảng cáo TikTok Top View: Tương tự như quảng cáo Brand Takeover, quảng cáo Top View sẽ hiện thị ngay khi mở ứng dụng, người dùng có thể bỏ qua sau 3s & có thể dẫn link ra bên ngoài hoặc bên trong ứng dụng TikTok