Quảng cáo TikTok In-Feed Ads là gì?

Quảng cáo TikTok In-Feed Ads là hình thức quảng cáo dành cho video ngắn 5-15 giây. Nếu quảng cáo không bị bỏ qua và được phát sau giây thứ 9, quảng cáo này sẽ hiện nút hành động ( call to action ) để người dùng có thể nhấp vào landing page.

Định dạng cho phép: Ảnh tĩnh, GIF, Video.

Đặt điểm quảng cáo In-Feed Ads: Với hình thức In-Feed Ads thì người dùng cũng có thể bỏ qua nếu không thích, đây là hình thức rẽ nhất trong các hình thức quảng cáo của TikTok. Quảng cáo tương tự hình thức quảng cáo Top View.

Quảng cáo TikTok In-Feed Ads phù hợp với các chiến dịch bán hàng, quảng bá thương hiệu cho cả doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn bởi chi phí rất thấp.