Quảng cáo TikTok Hashtag Challenge

Quảng cáo TikTok Hashtag Challenge là hình thức quảng cáo dựa trên các thử thách ( Challenge ) và ưu tiên phù hợp với các chiến dịch dùng để tăng độ nhận diện thương hiệu ( Branding ). Hình thức quảng cáo này sẽ xuất hiện đầu trang của tab khám phá, và khuyến khích người dùng tham gia vào các thử thách bằng chính style riêng của mình.

Khi người dùng nhấp vào banner quảng cáo, họ sẽ được chuyển đến trang Challenge và truy cập vào âm thanh do doanh nghiệp tạo ra các video tham gia thử thách ấy. Các video sẽ giúp thương hiệu viral được khắp nơi nhờ vào người dùng chia sẻ đoạn video của họ.

Đặt điểm quảng cáo Hashtag Challenge: Quảng cáo này thường kéo dài tối đa 6 ngày, trong đó video xuất hiện chỉ 3 ngày. Quảng cáo Hashtag Challenge cần ngân sách lớn và chi phí thuê KOL tham gia để tạo sức hút.