Quảng cáo TikTok Branded Effect

Quảng cáo TikTok Branded Effect là hình thức sử dụng hiệu ứng ( Filter ), Sticker liên quan đến thương hiệu của doanh nghiệp để đưa vào các video. Các doanh nghiệp có thể tạo ra những hiệu ứng độc quyền cho chính mình bởi TikTok. Người dùng sẽ dùng những hiệu ứng đó để có thể sáng tạo video cho mình và chia sẻ nó. Hình thức quảng cáo này phù hợp cho các doanh nghiệp muốn nâng cao độ xuất hiện của thương hiệu và ngân sách quảng cáo lớn.

Đặt điểm của quảng cáo TikTok Branded Effect: Quảng cáo sẽ xuất hiện ở mục Hot, Trending trong 6 ngày và kéo dài trong 60 ngày. Brand Effect giúp thương hiệu đến gần người dùng hơn bởi người dùng sử dụng các hiệu ứng hay sticker một cách thỏa mái và tự nguyện. Quảng cáo sẽ được viral tự nhiên bởi người dùng.

Trong thời gian sắp tới, Branded Effect sẽ được phổ biến hơn bởi TikTok ngày càng hoàn thiện các hiện ứng độc quyền và sticker ngày càng đẹp.