Quảng cáo TikTok Brand TakeOver là gì?

Quảng cáo TikTok Brand TakeOver là hình thức xuất hiện ngay lập tức khi người dùng vừa mở TikTok. Loại quảng cáo này sẽ có thể được chuyển hướng đến một liên kết trong hoặc ngoài nền tảng TikTok. Loại hình thức quảng cáo này cần mức ngân sách lớn, chính vì vậy dành chủ yếu cho các doanh nghiệp ngân sách quảng cáo lớn.

Quảng cáo Brand TakeOver cho phép hỗ trợ các định dạng sau: GIF, Video, Ảnh Tĩnh và yêu cầu cần ấn tượng sau 3s đầu để có thể truyền đạt truyền tải quảng cáo. Một thương hiệu sẽ không được xuất hiện liên tục quảng cáo 2 ngày.

Quảng cáo Brand TakeOver có 2 loại chính:

  • First-View TakeOver: Quảng cáo xuất hiện khi người dùng vừa vào ứng dụng, ngân sách cao.
  • Regular Take Over: Quảng cáo xuất hiện ngẫu nhiên trong 80 video đầu, ngân sách thấp hơn.