Quảng cáo Multi Product là gì?

Đây là hình thức quảng cáo tương tự 90% của quảng cáo Domain. Điểm khác biệt ở đây là khi bạn đang muốn ra mắt công chúng 1 bộ sưu tập, vì vậy bài quảng cáo sẽ gồm nhiều hình ảnh chung 1 portfolio và dù khách hàng click vào hình ảnh nào cũng sẽ kéo họ về trang đích là website, landing page của website mà bạn mong muốn