Quảng cáo Dynamic Products là gì?

Đây là hình thức quảng cáo Facebook dành cho doanh nghiệp muốn ra mắt một catalogue sản phẩm của mình. Quảng cáo chỉ hiển thị trên news feed của những người dùng có lịch sử đã từng quan tâm đến các sản phẩm có liên quan đến catalogue doanh nghiệp bạn. Vì vậy doanh nghiệp có thể quảng cáo chuỗi sản phẩm tới đúng người đang có nhu cầu.