DigiPublic có thể viết được nhiều bài một lúc không?

DigiPublic có sẵn đội ngủ nhân viên content nhiều năm kinh nghiệm và training liên tục về xu hướng, chính sách của Facebook, Google, báo chí. Chính vì thế, chất lượng content và năng lực luôn được cải thiện liên tục.

DigiPublic có thể đáp ứng cho bạn số lượng > 100 bài / tuần mà không gặp bất kì khó khăn hay chậm trể. Khách hàng có thể yên tâm với chất lượng và thời gian hoàn thành lượng KPI đã giao xuống cho DigiPublic dù là số lượng lớn trong thời gian ngắn.