DigiPublic có thể book bài PR trên những đầu báo chí nào?

Với bất kì trang báo chí chính thống nào được cấp phép bởi Bộ Thông Tin Truyền Thông, cho phép booking bài PR báo chí, DigiPublic đều có thể triển khai chiến dịch.