Chi phí set up phòng marketing online là bao nhiêu?

Về mặt chi phí, tùy theo quy mô doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh của thị trường, dựa trên sự chia sẻ của khách hàng về mục tiêu kinh doanh ngắn và dài hạn, cũng như chiến lược marketing trong 1 năm, 3 và 5 năm, DigiPublic có thể lên kế hoạch sắp xếp nhân sự phù hợp và thiết kế giáo trình đào tạo riêng biệt phù hợp, đảm bảo bàn giao phòng digital marketing chuyên nghiệp đúng tiến độ mà có mức chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, các nền tảng như Google, Facebook, Zalo, TikTok thuờng xuyên không duyệt chiến dịch quảng cáo với nhiều lí do không được công khai, và với cương vị Premium Partner của mình, DigiPublic sẽ dễ dàng cập nhật chính sách cũng như có đầu mối liên hệ với các nền tảng để được xét duyệt đặc biệt. Trường hợp khách hàng muốn được hỗ trợ trọn đời, bảo trợ chiến dịch vì những lí do này thì DigiPublic sẽ có mức chi phí phát sinh thích hợp và ưu đãi dành riêng cho bạn để chiến dịch được suôn sẻ, tỉ lệ chuyển đổi cao.