Quảng cáo Zalo có mấy loại?

Quảng cáo Zalo có 6 loại chính:

  • Quảng cáo form: Nhầm mục tiêu thu được danh sách khách hàng khi học nhấp vào quảng cáo và điền thông tin
  • Quảng cáo website: Quảng cáo này giúp thu lược truy cập website của bạn
  • Quảng cáo Zalo Official Account: Quảng cáo này giúp tăng lượng nhận biết thương hiệu thông qua việc follow trang Zalo OA của bạn
  • Quảng cáo bài viết: Quảng cáo giúp tăng lược xem nội dung bài viết trên OA
  • Quảng cáo sản phẩm trên Zalo: Quảng cáo giúp tăng lược mua hàng và tiếp cận cửa hàng trên Zalo
  • Quảng cáo video: Quảng cáo giúp tăng lược xem video trên hệ thống zalo network