Người dùng có thể tự tạo quảng cáo TikTok?

Bạn có thể hoàn toàn tự chạy quảng cáo của mình thông qua trình quản lý quảng cáo của TikTok. Nếu bạn chưa có tài khoản quảng cáo hoặc chưa biết sử dụng trình quản lý quảng cáo có thể liên hệ DigiPublic theo form bên dưới để được hỗ trợ.

Tại DigiPublic chúng tôi hỗ trợ các hình thức sau:

  • Cho thuê tài khoản quảng cáo invoice TikTok, hỗ trợ lên campain
  • Quản lý tài khoản quảng cáo TikTik
  • Cho Thuê Business Center TikTok