DigiPublic cung cấp các hình thức quảng cáo zalo nào?

Tại DigiPublic chúng tôi cung cấp 2 hình thức quảng cáo Zalo như sau:

  • Quảng cáo tính tiền theo tương tác : Với hình thức này, DigiPublic sẽ trực tiếp thanh toán tiền cho Zalo và tính 1 phần đơn giá cố định cho khách hàng. Khách hàng sẽ không phải trả bất kì phần phí nào nữa khi dùng hình thức trên
  • Quản lý tài khoản quảng cáo: Với hình thức này, DigiPublic sẽ quản lý tài khoản quản cáo của khách hàng và thu phí quản lý. Khách hàng sẽ phải tự thanh toán chi phí với Zalo