Tag - nhà lãnh đạo

5 đặc điểm tạo nên một nhà lãnh đạo có khuynh hướng

5 đặc điểm tạo nên một nhà lãnh đạo có khuynh hướng

Xác định những gì làm cho một nhà lãnh đạo tốt là khó. Các nhà lãnh đạo giỏi có những phẩm chất khó xác định và cầu xin câu hỏi: Tại sao người ta theo họ? Thông thường, câu trả lời có liên quan đến yếu tố “nó” không thể miêu tả được – sức thu hút thu hút người khác. 1. Tự tin Các nhà lãnh đạo có những nhân cách mạnh mẽ mà mọi người đang hướng tới. Phần [...]

Read more...