Tag - chiến lược Marketing

3 chiến lược Marketing chuyển tiếp hướng tới quy mô Start - up của bạn

3 chiến lược Marketing chuyển tiếp hướng tới quy mô Start – up của bạn

Khi bạn chỉ nhận được kinh doanh của bạn ra khỏi mặt đất, nó là cần thiết để có một chiến lược Marketing dữ liệu tại chỗ. Cộng tác viên Sweta Patel vỗ tay ba cựu chiến binh ngành công nghiệp để chia sẻ những gì đang làm việc cho các tổ chức của họ. Wes Bush, founder of Traffic is Currency Marketingị đủ tiêu chuẩn đã chết, đây là thực tế mà nhiều nhà tiếp thị phải đối mặt. Đơn [...]

Read more...